فریت بار به برگن
مقالات
شهریور 12, 1398

فریت بار به برگن ، ارسال بار هوایی به برگن

دومین شهر بزرگ نروژ برگن می باشد . منطقه برگن به عنوان یک میراث جهانی…
ادامه مطلب