بسته بندی مجدد، نصب برچسب و هولوگرام از جمله خدماتی است که این شرکت آنها را انجام می دهد.

شرکت خدمات بار هوایی آرامیس علاوه بر حمل و نقل هوایی, خدماتی مانند بسته بندی که به معنای در بر گرفتن كالا براي حمل و نقل و استفاده از محصول و محافظت از كالا در برابر شرايط محيط خارجي از جمله فشار ، رطوبت ، ضربه، حرارت ، نور و انتقال صحیح می باشد را در فرآیند ترخیص کالا به عهده دارد.