مقررات ورود كالا

ورود كالاهای زیر با توجه به مشخصات و شرایط ذكر شده مجاز می باشد:
  • ارز خارجی به میزان محدود
  • زیور آلات در حد متعارف
  • دارو فقط در حد مصرف شخصی و كم (بیشتر از حد مجاز مشمول اخذ مجوزهای قانونی از قبیل وزارت بهداشت)
  • سیگار 800 نخ یا 200 عدد سیگار برگ
  • تنباكو حداكثر برای هر فرد 250 گرم
  • پسته –خشكبار-زعفران و هرگونه مواد غدایی به میزان محدود (به حدی كه جنبه تجاری نداشته باشد)
  • خاویار حداكثر تا 125 گرم
  • حیوانات و پرندگان (منوط به ارایه گواهی بهداشت از كشور مبدا وتاییدیه سازمان دامپزشكی)
  • ورود گل و نهال (منوط به اخذ مجوز قرنطینه)
  • فرش با ارزش و تاریخی (منوط به همراه داشتن رسید و برگه خرید كالا جهت ارایه به گمرك)