واردات بار : یک گزینه ی در کنار ارسال بار هوایی و همچنین فریت بار که تجارتی معقول برای بسیاری از شرکت های حمل هوایی بار می باشد واردات خارجی بار است . دقت داشته باشید اگر به روند فریت بار و ارسال بار هوایی دقت کنید . یک روند کلی را در پیش گرفته است که تقریبا برای تمامی شرکتها این روند یکتاست . با توجه به این مورد روندی کلی برای واردات خارجی بار نیز وجود دارد البته این روند برای کشورهای مبدا و مقصد در برخی از قوانین خاص می تواند متفاوت باشد در زیر یک روند کلی را برایتان ارائه می کنم :

واردات بار | واردات هوایی بار | واردات خارجی بار

روند کلی برا واردات بار از خارج با داخل کشور

1-ارائه اطلاعات تماس و اطلاعات بار به شرکت حمل بار هوایی

2-دریافت کلیه مدارک بار از حامل بار در کشور مبدا

3-رزرو فضا برای محموله جهت حمل بار هوایی وهماهنگی های لازم برای دریافت محموله در مقصد

4-پیکاپ بار توسط شرکت حمل بار هوایی و انجام اقدامات لازم جهت بار گیری هواپیما توسط شرکت واردات خارجی بار

5-انجام پرداخت هزینه محموله توسط صاحب بار در کشور مقصد

6-توجه داشته باشید کلیه اقدامات گمرکی و اداری را باید شرکت واردات خارجی بار در کشور مقصد انجام دهد

7-ارسال بار از کشور مبدا به کشور مقصد

8-ورود محموله وارداتی به کشور مقصد و تحویل آن به گمرک

9-تحویل مدارک بار توسط صاحب بار و ترخیص محموله | دراین مورد برخی از شرکت های واردات خارجی بار خود اقدام به ترخیص بار اقدام می کنند البته باید از قبل با صاحب بار هماهنگ شده باشند.

اما یک مورد در اینجا باید در نظر داشته باشیم و آن این است که به چه صورت اعلام هزینه واردات خارجی بار توسط شرکت حمل بار هوایی ارائه می شود در زیر این مورد را نیز  شرح می دهم.

 

اطلاعات لازم برای اعلام هزینه واردات بار | واردات خارجی بار

1-نام محموله و نوع بار را باید به شرکت بدون کم و کاست اطلاع  دهید

2-وزن خالص بار جهت واردات خارجی بار را باید گزارش دهید

3-ابعاد دقیق بسته بندی بار را باید دقیقا اطلاع دهید | این مورد در تمامی مراحل ارسال بار هوایی باید رعایت شود.

4-آدرس فرستنده ( شهر ، ایالت و … باید دقیقا اطلاع داده شود)

5-آدرس فرستنده (شهر ، ایالت و … باید دقیقا اطلاع داده شود)