ورود كالاهای زیر با توجه به قوانین و مقررات گمرك ممنوع می باشد:
 اشيا عتيقه/آثار هنري اصيل و قطعات خوشنويسي شده /اوراق مينياتور/انواع سنگ هاي گرانبها و قديمي و آلات موسيقي كه جزو ميراث فرهنگي كشور محسوب مي شود
 حمل و نگهداري مواد مخدر مطلقا ممنوع
 مواد راديو اكتيو
 مواد سمي و قابل انتشار
 مواد قابل اشتعال
 اسيد و جيوه
 انواع گازهاي سمي و غير سمي
 آهنربا يا هر نوع ماده مغناطيسي ديگر
 لوله هاي پزشكي اكسيژن
 چاقو و اقلام برنده
 الكل

در حالت كلي هر نوع محموله اي كه خطرناك و موجب آسيب رساني و آتش سوزي باشد