مسافران خروجی تا چه میزان کالا را می توانند همراه خود به خارج از کشور ببرند؟

مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی, می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی, کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند. مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکنند.
مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند, موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

شرایط خروج اشیا عتیقه و کتب خطی چگونه است؟

اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی, قابلیت صدور قطعی ندارند.
خروج اشیا عتیقه و کتب خطی ممنع است.
خروج اشیا عتیقه, آثار هنری اصیل، کتاب های خطی و سنگی, قطعات خوشنویس شده, اوراق مینیاتور, انواع سکه های گرانبها و انواع اشیاء تاریخی و میراث فرهنکی ممنوع است.

خروج وسایل اتباع خارجی که به طور رسمی در ایران به کار یا تحصیل اشتغال دارند, به چه ترتیب است؟

خارجیانی که به طور رسمی در ایران کار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.

خروج خشکبار همراه مسافر تا چه میزان است؟

خروج انواع خشکبار به همراه مسافر به مقداری که جنبه تجاری نداشته باشد بلا مانع خواهد بود. حداکثر مقدار مجاز پسته برای خروج به ازای هر گذر نامه 10 کیلو گرم می باشد. این محدودیت شامل جهانگردانی که دارای گذرنامه خارجی می باشند, نمی شود.

خروج خاویار به همراه مسافر تا چه میزان مجاز است؟

میزان ورود و خروج خاویار توشط مسافران (125 گرم) می باشد.

خروج زیور آلات شخصی همراه مسافر تا چه میزان مجاز است؟

خروج زیور آلات شخصی همراه مسافر حداکثر تا میزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود.
چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ های گرانبها از قبیل الماس, زمرد و برلیان باشد نبایستی وزن منصوب به آنها از اجزاء قیراط (کمتر از یک قیراط) تجاوز نماید.

خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هدیه و سوغات تا چه میزان مجاز است؟

خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هدیه و سوغات توسط مسافر حداکثر به میزان 3 کیلوگرم مجاز می باشد. مشروط بر اینکه موارد مذکور از زمرهآثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد.

شرایط خروج آثار صوتی و آلات موسیقی چگونه است؟

ارسال کلیه آثار صوتی (اعم از CD و نوار) که دارای مجوز تکثیر از مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند به خارج از کشور و از کلیه مبادی خروجی, با رعایت کلیه مقررات و ضوابط گمرکی به هر میزان مجاز می باشد.

خروج آثار صوتی تصویری و رایانه ای از طریق واحدهای پستی به خارج از کشور به چه ترتیب است؟

خروج آثار صوتی تصویری و رایانه ای از طریق واحدهای پستی به خارج از کشور بدون اضهار نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلا مانع است.

ارسال آثار مکتوب شامل کتاب و مطبوعات از طریق واحدهای پستی به خارج از کشور به چه طریق است؟

خروج آثار مکتوب شامل کتاب و مطبوعات با رعایت سایر مقررات (تجاری نبودن) از طریق واحدهای پستی به خارج از کشور بدون اضهار نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلا مانع است.

آیا خروج کلیه آثار فرهنگی به خارج از کشور مجاز است؟

خروج کلیه آثار از کشور به صورت محموله پستی, همراه مسافر یا تجاری به استثناء موارد ذیل آزاد می باشد:
الف) قرآن مجید که دارای مهر تایید شورای نظارت بر چاپ و نشر قرآن (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) نباشد.
ب) فیلم های سینمایی 35 میلیمتری.
ج) اصل کلیه کتب خطی و سنگی و چاپ سنگی.
د) آثار هنری و ادوات موسیقی که جزو میزاث فرهنگی کشور محسوب می شود.

کالاهای ممنوعه برای واردات و صادرات کدامند؟

1- مشروبات الکلی
2- وسایل قمار
3- اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره
4- مواد مخدر
5- نشریات, تصاویر, فیلم, عکس و هر کالایی که مغایر شئونات مذهبی و ملی کشور باشد.
6- هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و شئون ملی
7- سایر کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارند و یا ورود و صدور آنها به موجب جدول تعرفه گمرکی یا دستورالعمل های خاص ممنوع شناخته شده است.
اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی, قابلیت صدور قطعی ندارند.
خروج اشیا عتیقه, آثار هنری اصیل, کتاب هاب خطی و سنگی, قطعات خوشنویس شده, اوراق مینیاتور و انواع سکه های گرانبها و هر نوع اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی ممنوع است.